Synthese jaarlijkse uitvoeringsverslagen ESF 2014-2020 en thematische rapporten

Ockham IPS heeft, in samenwerking met FGB, Applica en Metis, de Europese Commissie ondersteund bij de synthese van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen en evaluaties voor het ESF, die in 2018 en 2019 door de lidstaten zijn ingediend. Het project omvatte twee taken. De eerste taak was het samenvatten van de monitoringinformatie en de belangrijkste evaluatiebevindingen, zoals gerapporteerd door de lidstaten. Deze taak verschafte de Commissie informatie over de prestaties van de OP's met betrekking tot de financiële voortgang en het behalen van gekwantificeerde doelstellingen. Bovendien bevatte deze taak ook een beoordeling van de bijdrage van het ESF en het YEI - via de OP's - aan de relevante EU-beleidsdoelstellingen: Europa 2020-doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en armoede; de uitvoering van de desbetreffende landen specifieke aanbevelingen; en de uitvoeringsplannen voor de Jeugdgarantie. De tweede taak gaf de Commissie meer inzicht in specifieke thema's en de bijdrage van ESF/ YEI aan de doelstellingen van het cohesiebeleid (door middel van thematische rapporten). Thematische rapporten zijn bijvoorbeeld opgesteld over de bijdrage van het ESF aan sociale innovatie en de agenda voor nieuwe vaardigheden ('New Skills Agenda').

Evaluaties Studies Europees 2018 2019 2020 Europese Commissie

Projectcode: B112

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op