Evaluatie ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren

Ockham IPS heeft in samenwerking met SEOR (universiteit Rotterdam) de evaluatie uitgevoerd van ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren. De ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren is gericht op het bevorderen van het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Deze regeling is in drie fasen geëvalueerd waarbij het bereik, de inhoud, de uitvoering en de effecten van de ESF-projecten onder de loep genomen zijn. In de eerste fase van de evaluatie lag het accent op de procesevaluatie (met name de aanvraag- en beoordelingsprocedure), de kenmerken van de projecten en is een contextanalyse geschetst. In de tweede fase vond een tussentijdse evaluatie plaats waarbij naast de uitvoering en ondervonden knelpunten daarbij, uitgebreid is stil gestaan bij de bereikte effecten. Deze tussentijdse evaluatie is uitgevoerd na afloop van de projecten uit de eerste tranche en vond vooral op het niveau van de projecten plaats. In de derde fase is een effectevaluatie uitgevoerd met het doel om indicaties te verkrijgen van de langere termijneffecten van de projecten in de bedrijven zelf, middels interviews met deelnemende bedrijven.

2018 2019 2020 2021

Projectcode: B076

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op