Ockham IPS

Gefundeerde beslissingen in elke fase van de beleidscyclus

Ockham IPS ondersteunt klanten in de publieke sector met de kennis die nodig is om gefundeerde beslissingen te nemen in elke fase van de beleidscyclus. Ockham IPS voert studies, evaluaties en advieswerkzaamheden uit over een breed scala van onderwerpen, voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Thema's

Arbeidsmarkt

Dit betreft onderwerpen zoals overgangen van school naar werk, steun voor werkzoekenden, het werk van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, stimuleringsprogramma's voor de arbeidsmarkt, het in kaart brengen van potentiële tekorten aan werknemers / werk.

Kwalificaties

Dit betreft het vergelijken van kwalificaties, nationale kwalificatiekaders, kredietsystemen.

Onderwijssystemen

Dit betreft primair, voortgezet, hoger onderwijs en beroepsonderwijs, bestuur van deze subsystemen.

EU programma's

Dit betreft programma's zoals Erasmus +, ESF en anderen.

Leraren

Dit betreft leraren in het algemeen onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en -opleiding, initiële lerarenopleiding en permanente professionele ontwikkeling, beleid inzake de kwaliteit van leerkrachten.

Levenlang leren

Dit betreft het leren van volwassenen; work-based learning, leren tussen generaties, erkennen van competenties en sectorale mobiliteit.

Leren en werken

Dit betreft het leren tijdens het werken, duaal leren, levenlang leren.

Kennismanagement

Dit betreft het opzetten van structuren om kennisbeheer in organisaties en tussen organisaties te verbeteren.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op