Diensten

Voor het formuleren en implementeren van effectief beleid is kennis nodig. Dit betreft kennis van de uitvoering van beleid (waarom werkt het?); de te verwachten effecten (werkt het?); en de kosten van beleid (tegen welke kosten?).

Als beleidsmaker verlangt u hoogwaardige informatie op bovengenoemde aspecten die als basis dient voor uw beslissingen. Ockham IPS ondersteunt beleidsmakers in de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van hun beleid.

Wij zijn experts op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, openbaar bestuur en regionaal beleid en hebben ruime ervaring met werken voor nationale, Europese en internationale klanten.

Ons onderzoek en advies kenmerkt zich als beknopt, efficiënt en een hoge praktische toepasbaarheid. Onze onderzoeksmethoden zijn van de hoogste technische kwaliteit en afgestemd op de behoeften van onze klanten, en genereren daardoor bruikbare resultaten.

De expertise van Ockham IPS, maar ook van haar Europese netwerk van partnerorganisaties, vormt een groot reservoir aan kennis waarvan we gebruik maken in onze projecten.

Evaluaties

Ockham IPS heeft brede ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties binnen het thema onderwijs, arbeidsmarkt en regionaal economische ontwikkeling.

De evaluaties zijn gebaseerd op de aanpak van ‘realistisch evalueren’ met als doel om de volgende vraag te beantwoorden: Wat Werkt voor Wie onder Welke Omstandigheden?

In deze evaluaties zet Ockham IPS een variëteit aan onderzoeksinstrumenten in zoals literatuurstudie; document studie; expert consultatie; casestudies; focus groepen/ workshops; (online) enquêtes; kwantitatieve modellen; en descriptieve / verklarende statistiek.

Bekijk alle evaluaties

Studies

Ockham IPS heeft veel ervaring met het uitvoeren van verkennende studies binnen het thema onderwijs, arbeidsmarkt en regionale ontwikkeling. Dit omvat landen vergelijkende studies; casestudies; benchmarking exercities; en behoefteanalyses ter onderbouwing van toekomstig beleid (inclusief stakeholder consultaties).

Bekijk alle studies

Consultancy

Ockham IPS adviseert overheden en bedrijfsleven in het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van hun beleid, het doorlichten van hun beleidstheorie, implementatiemodaliteiten en het ontwikkelen van ‘performance’ indicatoren en monitoringsystemen.

Bekijk alle consultancyprojecten

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op