Sociale Innovatie in ESF 2021-2027

Ockham IPS heeft in opdracht van het Ministerie SZW een verkennend onderzoek uitgevoerd naar naar welke beleidsdoelen kunnen worden ondersteund onder het Sociale Innovatie gedeelte binnen het nieuwe ESF-programma. Het onderzoek gaat in op de (kennis)behoefte aan sociale innovatie en hoe deze behoefte aansluit bij de vereisten van het nieuwe ESF+ programma. Tevens gaat het onderzoek in op de lessen m.b.t. de vormgeving van sociale innovatie binnen het huidige ESF-programma (en eerdere programma’s) in Nederland, maar ook ervaringen uit het buitenland. Op basis hiervan identificeert het onderzoek verschillende uitgangspunten voor de toekomstige invulling van Sociale Innovatie binnen het Nederlandse ESF-programma en beschrijft (en beoordeelt) het verschillende modaliteiten en scenario’s. Het onderzoek omvatte een deskresearch, interviews met betrokken actoren, klankbordsessie, en analyse en rapportage.

Studies Nationaal 2019

Projectcode: B132

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op