Studie naar de adequaatheid van de vormgeving van ESF 2014-2020

Ockham IPS ondersteunde de Europese Commissie (DG EMPL) bij het analuseren van de sterke en zwakke punten van de vormgeving van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020. Dit omvatte: (1) een toetsing van de architectuur en de programmeringsaspecten van het ESF; (2) een analyse van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het ESF om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie op het gebied van de ontwikkeling van menselijk kapitaal; (3) een analyse  van de geschiktheid van de huidige opzet van het ESF om bij te dragen aan de economische, sociale en territoriale samenhang. Deze studie is gebruikt voor de voorbereiding van de volgende generatie programma's van het ESF. De impact assessment die deze voorstellen vergezellen, moeten gebaseerd zijn op een solide empirische basis, waartoe ook deze studie heeft bijgedragen.

Studies 2017 Europese Commissie

Projectcode: B074

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op