Evaluatie van ESF bijdrage aan Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking

Ockham IPS, in samenwerking met Panteia, heeft de evaluatie uitgevoerd van de ESF bijdrage aan Sociale Innovatie en Transnationale Samenwerking (in opdracht van het ministerie van SZW). Binnen de investeringsprioriteit Actieve Inclusie in het ESF programma 2014-2020 is er 5,3 miljoen eur beschikbaar voor projecten die zich richten op (1) sociale innovatie en/of (2) transnationale samenwerking (SITS). Het gaat daarbij met name om het ontwikkelen en het op grotere schaal toepassen van innovatieve oplossingen voor de aanpak van sociale behoeften. Om lessen te leren over de inhoud van de subsidieregeling en uitvoeringspraktij voor de huidige en de volgende programmaperiode, is er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de SITS-regeling. De input voor de evaluatie is verkregen door deskresearch, gevolgd door interviews met verschillende stakeholders. Alle verzamelde informatie is integraal geanalyseerd.

2018

Projectcode: B107

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op