Ex post evaluatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013

In de loop van 2014 werden door de Europese Commissie drie ex post evaluaties van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013 uitgevoerd. Deze hadden betrekking op de ESF-prioriteiten Aanpassingsvermogen en Human. Capital, de Integratie van Kansarme Groepen en Toegang tot en Duurzame Integratie in Werkgelegenheid. Ockham IPS heeft, in samenwerking met Fondazione Giacomo Brodolini en Metis, een synthese gemaakt van de resultaten van deze thematische ex post evaluaties en daarnaasst aanvullende evaluaties uitgevoerd van de ESF-prioriteiten Bevordering van Partnerschappen en Versterking van Institutionele Capaciteit, die niet onder de drie genoemde contracten vielen. Tevens zijn er landenrapporten opgesteld waarin de outputs en resultaten van de ESF-investeringen in de verschillende ESF-prioriteiten worden samengevat en waarin de bevindingen, conclusies, opgedane lessen en goede praktijken worden gepresenteerd.

Evaluaties Europees 2015 2016 Europese Commissie

Projectcode: B030

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op