Europees Sociaal Fonds Data Support Centre

Ockham IPS en partners voeren voor de Europese Commissie het "ESF data support centre" uit. Het "ESF data support centre" richt zich op de monitoring data  van het Europees Sociaal Fonds+ (ESF +). Het 'ESF data support centre' ondersteunt de lidstaten en de Commissie bij het nakomen van de verplichtingen inzake toezicht en verslaglegging die in de verordeningen betreffende het Europees Sociaal Fonds zijn vastgesteld. Dit omvat: a) methodologische ondersteuning van de Commissie; b) methodologische ondersteuning van de lidstaten; c) plausibiliteits- en consistentie checks van ESF-gegevens; en d) rapportage van ESF-gegevens.

Evaluaties Studies Consultancy Europees 2019 2020 2021 Europese Commissie

Projectcode: B143

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op