Evaluatie van de ESF bijdrage aan jeugdwerkgelegenheid (2014-2020)

Ockham IPS heeft in samenwerking met FGB, Applica en Metis de Europese Commissie (DG EMPL) ondersteund bij de evaluatie van de beschikbare steun voor jeugdwerkgelegenheidsmaatregelen via de Jeugdgarantie, het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief en de op jongeren gerichte activiteiten van het Europees Sociaal Fonds. De studie had twee hoofddoelen. Ten eerste zijn de resultaten van de ESF-steun voor jeugdwerkgelegenheid in de periode 2014-2018 geëvalueerd, in het bijzonder de maatregelen die de lidstaten in het kader van het initiatief voor jongerenwerkgelegenheid hebben genomen. Ten tweede ondersteund het onderzoek de voorbereidingen voor de volgende programmeringsperiode door lessen te trekken, met name op kosteneffectiviteit, bereik en doelgroepen in nood. Deze lessen vormden tevens input voor de onderhandelingen van de Commissie met lidstaten over de OP's voor het ESF+. De studie was toegespitst op de evaluatie van de doeltreffendheid, de doelmatigheid, de relevantie en de toegevoegde waarde van de EU op jeugdwerkgelegenheid gerichte acties, maar ook de complementariteit van de maatregelen met andere EU-beleids- en financieringsprogramma's die tijdens de huidige programmeringsperiode op jongeren zijn gericht.

Evaluaties Europees 2019 2020 Europese Commissie

Projectcode: B122

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op