Evaluatie van de ESF bijdrage aan werkgelegenheid en mobiliteit (2014-2020)

Ockham IPS heeft in samenwerking met FGB, Applica en Metis de Europese Commissie (DG EMPL) ondersteund bij hun evaluatie van de ESF-steun voor werkgelegenheid en mobiliteit. De studie biedt een overzicht en een beoordeling van de activiteiten van het ESF op het gebied van werkgelegenheid en mobiliteit (met uitzondering van de op jongeren gerichte acties) en zoals deze verder zijn uitgewerkt in de zes relevante investeringsprioriteiten binnen de thematische doelstelling 8. De studie dient als basis voor het nader op te stellen werkdocument van de Europese Commissie. De studie levert tevens input voor de ex post evaluatie van het ESF. De evaluatie omvat een analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve informatie van de door de beheersautoriteiten ingediende jaarlijkse uitvoeringsverslagen, en een analyse van de evaluaties. De voorlopige bevindingen zijn geombineerd met de resultaten van de publieke consultatie, overeenkomstig met de voorschriften van de 'Better Regulation Guidelines'. Daarnaast is een vergelijkende analyse uitgevoerd van de ontwikkeling van de arbeidsmarkten in de lidstaten van de EU. Ten slotte, zijn casestudies op landenniveau uitgevoerd, die een gedetailleerder beeld geven van de uitvoering en de prestaties van het ESF op basis van een meer diepgaande analyse van een beperkt aantal OP's. 

Evaluaties Europees 2019 2020 Europese Commissie

Projectcode: B124

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op