Studie ter ondersteuning van de impact assessment van human capital investering (ESF+)

Ockham IPS was, in samenwerking met Fondazione Giacomo Brodolini, Metis en COWI, verantwoordelijk voor de studie ter ondersteuning van de impact assessment van de ESF+-verordening voor de programmaperiode 2020-2027. DG EMPL was in 2014-2020 verantwoordelijk voor vijf financieringsinstrumenten die gericht zijn op menselijk kapitaal: het Europees Sociaal Fonds (ESF) met het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (JEI), het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het Programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en onderdelen van ERASMUS+ (beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en ontwikkeling van vaardigheden). Deze middelen bedragen in totaal ongeveer 13 miljard euro per jaar. Aangezien de programmaperiode 2014-2020 ten einde liep, was de tijd gekomen om na te denken over de toekomst van deze fondsen, die onder de bevoegdheid van DG EMPL vallen, en over de noodzakelijke voorbereiding van de impact assessment. Ockham IPS en partners ondersteunden de Commissie bij deze voorbereidingen en in het bijzonder de beoordeling van de Europese toegevoegde waarde van EU-uitgaven aan menselijk kapitaal, het opstellen van een interventielogica voor toekomstige investeringen, en de beoordeling van de effecten van mogelijke scenario's. De Commissie werd ook ondersteund in publieke consultatie. 

Evaluaties Europees 2017 2018 2019 Europese Commissie

Projectcode: B098

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op