Studie naar partnerschapsovereenkomsten en ESF programma's 2014-2020

Ockham IPS heeft, in samenwerking met Panteia, Metis en FGB, een studie uitgevoerd naar de resultaten van de onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomsten en de operationele programma's van het ESF voor de programmeringsperiode 2014-2020 (in opdracht van de Europese Commissie). De studie onderzoekt in welke mate de door de ESF-verordening ingevoerde innovaties in de operationele programma's zijn geïntegreerd, met bijzondere aandacht voor de strategische programmering en resultaatgerichtheid. De studie beoordeelt de politieke strategische oriëntatie van de programma's in het licht van de geselecteerde thematische doelstellingen, investeringsprioriteiten en specifieke doelstellingen, inclusief de toewijzing van financiële middelen. Daarnaast beoordeelt de studie hoe de programma's ondersteuning bieden aan jeugdwerkloosheid en de YEI, de institutionele capaciteit van het openbaar bestuur en actief arbeidsmarktbeleid. Ook wordt de interventielogica van programma's beoordeeld en de relevantie, meetbaarheid en geschiktheid van de output- en resultaatindicatoren. Naast een analyse voor de hele EU, worden er voor alle EU-lidstaten factsheets opgesteld.

Studies Europees 2015 2016 Europese Commissie

Projectcode: B033

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op