Update van data voor de 2007-2013 ESF ex post evaluatie

Ockham IPS heeft, in samenwerking met FGB en Metis, een update uitgevoerd van de financiële en prestatiegegevens van alle ESF programma's voor de ex-post evaluatie van het ESF voor de periode 2007-2013 (in opdracht van de Europese Commissie). Deze actualisering is gedaan op basis van de door de lidstaten in SFC2007 gerapporteerde gegevens (financiele gegeven, outputindicatoren van bijlage XXIII en programmaspecifieke resultaatindicatoren), recente afgeronde ESF-evaluaties door de lidstaten en op basis van de eindverslagen over de uitvoering 2015, die uiterlijk op 31 maart 2017 bij de Commissie waren ingediend.

Evaluaties Europees 2017 2018 Europese Commissie

Projectcode: B095

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op