Evaluatie ESF deel van REACT-EU

Ockham IPS evalueert samen met Panteia het ESF-deel van de REACT-EU in Nederland.  

Om de economische en sociale gevolgen van de COVID-19 pandemie tegen te gaan heeft de Europese Commissie in 2020 een aanzienlijk herstelpakket ter beschikking gesteld. Dit bevat onder meer flexibelere eisen aan uitvoering van Structuurfondsen, aanvullende Europese middelen en hogere co-financiering. REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe”) is een onderdeel van dit pakket. Op basis hiervan is een bedrag van €220,4 miljoen aan Europese middelen toegevoegd aan het ESF-programma 2014-2020. Er is voor gekozen REACT-EU erop te richten kwetsbare werkenden en werkzoekenden aan het werk te helpen en te houden en zo de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19-crisis te mitigeren.

Om zoveel mogelijk te leren van de uitvoering van REACT-EU in Nederland wordt een combinatie van een effect- en een procesevaluatie uitgevoerd. Terwijl de procesevaluatie zich richt op wat goed ging bij de uitvoering van de interventies, alsmede op wat tegenviel of niet succesvol was, richt de effectevaluatie zich op de effecten van de REACT-EU-bevinding op de deelnemers. 

De voor deze evaluatie gebruikte methoden zijn interviews met aanvragers, enquêtes onder deelnemers en analyse van microdata van het CBS. Het evaluatieproject loopt van 2022 tot 2024.

Evaluaties Europees Nationaal 2021 2022

Projectcode: B211

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op