MDIEU-sectoranalyse Branche openbare apotheken

Ockham IPS heeft in samenwerking met Panteia een sectoranalyse opgesteld voor branche openbare apotheken (Werkgeversvereniging Zelfstandig Openbaar Apothekers (WZOA), Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn). De sectoranalyse geeft een beeld van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van een sector. Op basis hiervan beoogt de branche een activiteitenplan in te dienen voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Voor het opstellen van de sectoranalyse is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, namelijk deskresearch, secundaire analyse van bestaande bronnen, een werkgeversenquête en verdiepende groepssessies.

Studies Nationaal 2021

Projectcode: B179

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op