Evaluatie SLIM-regeling

Ockham IPS voert in samenwerking met SEOR (universiteit Rotterdam) voor het ministerie van SZW de evaluatie uit van de stimuleringsregeling Leren en Ontwikkeling in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling). Deze subsidieregeling beoogt dat MKB-ondernemers in het algemeen en daarnaast de grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, en recreatiesector meer investeren in een cultuur waarin het 'up to date' houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. Deze SLIM-regeling is in eerste instantie bedoeld voor MKB-ondernemers; grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie; en samenwerkingsverbanden in het MKB (O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen). Het doel van de evaluatie is om: (1) te leren van de ervaringen van het eerste jaar van de uitvoering om zo nodig de regeling tussentijds aan te kunnen passen (procesevaluatie); (2) de werking van de subsidieregeling in beeld te brengen; en (3) de doeltreffendheid, effecten en doelmatigheid van de regeling vast te stellen (o.a. AWB art. 4:24).

2020 2021

Projectcode: B141

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op