MDIEU-sectoranalyse Hellende Daken

Ockham IPS heeft in samenwerking met Panteia de MDIEU-sectoranalyse uitgevoerd van de sector Hellende Daken. De sector Hellende Daken bestaat uit hellende dakdekkersbedrijven, rietdekbedrijven en leidekbedrijven alsmede hun werknemers met een uitvoerende functie en werknemers met een ondersteunende functie die krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten. Dit zijn ondernemingen die het dakdekken van hellende daken met dakpannen, riet en lei als hoofdactiviteit verrichten. De sociale partners binnen het Sociaal Fonds Hellende Daken (SFHD) beogen een activiteitenplan in te dienen voor duurzame inzetbaarheid binnen de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW stelt daaraan voorafgaande middelen beschikbaar voor een sectoranalyse. De sectoranalyse moet een beeld geven van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en de stand van zaken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden van een sector. Het activiteitenplan moet daarop voortbouwen. Het onderzoek bestond uit een korte deskresearch, een online enquête onder werkgevers en werknemers, 2 online groepsgesprekken met werkgevers, 2 focusgroepen met werknemers op bouwlocatie en aanvullende interviews met sleutelpersonen binnen het SFHD.

Studies Nationaal 2021

Projectcode: B177

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op