Beleidsmonitor Tel mee met Taal 2020 – 2024

Op verzoek van de ministeries OCW, BZK, SZW en VWS onderzoeken Ockham IPS en het Expertisecentrum ECBO samen de implementatie en de effecten van de tien beleidsmaatregelen van het Tel mee met Taal-programma. Op basis daarvan beoordelen de onderzoekers in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan de drie hoofddoelstellingen van het programma Tel mee met Taal, of de middelen goed worden besteed, en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. Sinds het begin van deze eeuw zet de Rijksoverheid extra middelen in om de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland te ondersteunen. De Kamerbrief van 18 maart 2019 benadrukte de urgentie om vanuit verschillende ministeries nog steviger in te zetten op een vaardiger Nederland: ‘een samenleving waarin iedereen mee kan doen: praktisch en theoretisch geschoold, jong en oud, met en zonder migratieachtergrond’. Hieruit is het Tel mee met Taal programma 2020 – 2024 voortgekomen, met als hoofddoelstellingen: (1) meer laaggeletterde mensen bereiken met een aanpak op maat;; (2) weten wat werkt; meer inzicht in kwaliteit en effect; (3) samen aan de slag; meer gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief: voor kinderen en volwassenen. De drie hoofddoelstellingen van het Tel mee met Taal 2020 – 2024 programma bouwen voort op de reeds opgedane kennis en ervaringen. Er zijn tien maatregelen gedefinieerd om deze doelstellingen te behalen. Het aangrijpingsniveau waarop deze maatregelen worden ingezet is breed en omvat zowel het lokale/regionale als het nationale niveau, of zelfs beide.

Evaluaties Studies Nationaal 2021

Projectcode: B167

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op