Monitoring en kwaliteit van volwasseneneducatie in Nederland

Ockham IPS ondersteunde de OESO in hun werk voor het Nederlandse Ministerie van OCW bij het ontwikkelen van een monitoringsinstrument om de deelname aan basisvaardighedencursussen en de impact op sociale inclusie en loopbaanontwikkeling van de deelnemers te meten, evenals een kwaliteitsborgingskader voor niet-formele training in basisvaardigheden. Het werk omvatte een deskresearch, interviews met gemeenten, aanbieders en deskundigen, workshops en werkgroepen, waarbij in een iteratief proces het monitoringinstrument en het kader voor kwaliteitsborging werd ontwikkeld. Het project resulteerde in een rapport met een beschrijving van bestaande instrumenten om de leerresultaten van basisvaardigheidstrainingen in Nederland te monitoren, en een rapport over kwaliteitsborgingsmethodologieën toegepast op niet-formeel leren in Nederland. Ten slotte, is er een taxonomie ontwikkeld van kwaliteitsborgingsindicatoren in het onderwijs in basisvaardigheden in Nederland, die als input dient voor een toekomstige landelijke monitor.

Studies Consultancy Nationaal 2019 2020 Ministerie van OCW

Projectcode: B130

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op