Onderzoek NLQF

Het doel van het onderzoek was enerzijds om het huidige functioneren van het NCP NLQF te evalueren, en anderzijds een inventarisatie te maken van de bezwaren ten aanzien van het huidige NLQF en wetsvoorstel. Het onderzoek omvatte een literatuurstudie, interviews met meer dan dertig betrokken actoren, studie van buitenlandse praktijken en een klankbordsessie met betrokkenen. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW in samenwerking met Hobeon in 2017.

Evaluaties Nationaal 2017 Ministerie van OCW

Projectcode: B085

Download projectdocument(en)

Rapport Onderzoek NLQF

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op