Analyse van beleid omtrent agrarisch onderwijs in Oeganda

Dit project leverde een diepgaande beleidsanalyse op van de relevante beleidslijnen en institutionele regelingen op het gebied van agrarisch onderwijs en opleiding op school om een betere positionering van het VVOB-programma (TAP) te ondersteunen. De studie evalueerde de visie, doelstellingen, plannen, budgettaire effecten, institutionele regelingen en belanghebbenden van het TAP-programma van VVOB, in relatie tot een breder bestaand onderwijsbeleid in Oeganda. Op basis van deze bevindingen herleidde de studie de institutionele en beleidskaders voor het programma, die kunnen worden gebruikt om de strategische besluitvormingsprocessen te informeren. Deze beoordeling werd uitgevoerd met behulp van een gemengde methode, bestaande uit deskresearch en interviews, bevestigd door een collaboratieve validatieworkshop. Het project is uitgevoerd in opdracht van VVOB en afgerond in 2021.

Studies Mondiaal 2021

Projectcode: B162

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op