Verkenning (basis)infrastructuur voor het aanleren van basisvaardigheden in NL

In samenwerking met Oefenen.nl voert Ockham IPS een verkennend onderzoek uit naar denkrichtingen om te komen tot een betere (basis)infrastructuur voor het aanleren van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) en hoe het bereik daarvan te vergroten onder beoogde deelnemers. In dit onderzoek reflecteren we op de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, wat er (meer) nodig is om deze uitdagingen op te pakken, maar vooral op concrete oplossingsrichtingen en acties die betrokken partijen in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Een belangrijk aandachtspunt is de rol van ICT (online platforms en e-learning) in het bereiken van mensen met lage taal-, reken- of digitale vaardigheden.  

Deze verkenning heeft niet alleen waarde voor Oefenen.nl om hun bijdrage te definiëren in het versterken van de (basis)infrastructuur voor (jong) volwassen, maar ook voor overheid en samenwerkingspartners die hierin willen optrekken. 

Voor het opstellen van het rapport volgden we een iteratief proces met daarin een intensieve dialoog met 20 vertegenwoordigers uit de sector (Tweede kamer; Ministerie OCW; de VNG; Bibliotheken; Koninklijke Bibliotheek; bankwezen; werkgeversorganisaties; werknemersorganisaties; SER; Wetenschap; Edutech bedrijven; Oefenen.nl). Ook is er een analyse gemaakt van bestaand beleid en initiatieven met behulp van documentanalyse.

Studies Nationaal 2021 2022 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

Projectcode: B189

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op