Financiering van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in Europa

Ockham IPS en Panteia hebben voor Nederland een landenstudie uitgevoerd in het kader van het Cedefop-project over de financiering vande beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in Europa (uitgevoerd door 3S). De studie heeft als doel om een vergelijkende analyse te maken van verschillende financieringsmodellen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in Europa en de overeenkomsten en verschillen daarin te onderzoeken. Het eindresultaat is een typologie van "financieringsregelingen". Een bijkomende onderzoeksvraag heeft betrekking op de relatie tussen de types van beroepsbegeleidende leerwege in Europa en de type financieringsregelingen. De hypothese is dat de karakteristieke kenmerken van een bepaald type Beroepsbegeleidende leerweg  in Europa (bijvoorbeeld de rol van de sociale partners in de governance van beroepsonderwijs en -opleiding) verband houden met de specifieke kenmerken van het bijbehorende financieringsarrangement. Een aanvullend doel van het project is het ontwikkelen van een database met informatie over de financiering van de beroepsbegeleidende leerweg in Europa voor de referentieperiode 2015/16.

Studies Europees 2017 Cedefop

Projectcode: B081

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op