Kerncompetenties in het beroepsonderwijs

Deze studie onderzocht de rol van drie kerncompetenties (moedertaal / geletterdheid, vreemde talen en digitale competenties) in initiële beroepsopleiding. Voor alle EU-lidstaten, NO en IS en vanaf de nulmeting in 2011 en 2015 analyseerde het de belangrijkste ontwikkelingen tot 2018, en beschreef zo het effect van taal (talen) en digitale competenties in beroepsopleidingen, beroepsmatige en educatieve normen, kwalificaties, programma's, leerresultaten en beleid. De studie werd gecoördineerd door Panteia (NL), met Ockham IPS en 3s als consortiumpartners. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Cedefop en afgerond in 2019.

Studies Europees 2019 Cedefop

Projectcode: B100

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op