Prioriteren van skill mismatches

Het doel van deze studie was om (1) een methodologie en een beleidsinstrument te ontwikkelen - een index voor vaardighedenbewaking - die kan worden gebruikt om de prestaties van de vaardigheidssystemen van de EU-lidstaten te evalueren (bijv. In termen van ontwikkeling van vaardigheden, activering en gebruik ) en (2) gebruik een "risicogeoriënteerde benadering" om prioritaire beroepen te identificeren die vatbaar zijn voor mismatch van vaardigheden (dwz tekorten of overschotten aan vaardigheden) en die van groot economisch belang zijn in elke EU-lidstaat. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Cedefop en uitgevoerd in samenwerking met Cambridge Econometrics en 3s. Het onderzoek is uitgevoerd in 2014-2015.

Studies Europees 2014 2015 Cedefop

Projectcode: B022

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op