Midterm evaluatie van UNESCO BEAR II project

Het Better Education for Africa's Rise (BEAR) II-project is een gezamenlijk initiatief van UNESCO en de Republiek Korea gericht op het verbeteren van de technische en beroepsonderwijs- en opleidingssystemen (TVET) van vijf begunstigde landen in Oost-Afrika (Ethiopië, Kenia, Madagaskar, Oeganda en de Verenigde Republiek Tanzania) in 2017-21. De evaluatie beoordeelt de voortgang bij de implementatie van BEAR II voor 2017-2019, beoordeelt de voortgang naar de beoogde resultaten, identificeerde faciliterende en remmende factoren en formuleert aanbevelingen. De evaluatie vond plaats tussen december 2019 en maart 2020 en bestond uit deskresearch, semigestructureerde (telefonisch of face-to-face) interviews; en veldmissies naar de vijf projectlanden.

Evaluaties Mondiaal Nationaal 2020 UNESCO

Projectcode: B138

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op