Indicatoren agressie en geweld jegens politieambtenaren, brandweerlieden en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

Ockham IPS en partners voeren een onderzoek uit naar indicatoren voor het meten van agressie en geweld jegens politieambtenaren, brandweerlieden en buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Het onderzoek dient antwoorden te geven op de volgende vragen. Welke indicatoren zijn geschikt (in termen van validiteit, betrouwbaarheid, generaliseerbaarheid en praktische haalbaarheid) om meer inzicht te krijgen in aard, omvang en trends van agressie en geweld jegens politieambtenaren, brandweerlieden en boa’s, wat zijn voor- en nadelen van verschillende indicatoren en hoe zouden deze indicatoren duurzaam en praktisch gebruikt kunnen worden? Kan een gewogen index (of indices) van agressie en geweld aan de hand van een aantal geschikte indicatoren bijdragen aan een genuanceerder inzicht?

Studies Consultancy Nationaal 2021 2022

Projectcode: B188

Download projectdocument(en)

Voor dit project zijn er geen publieke rapporten vrijgegeven.

Wat kan Ockham IPS voor u betekenen?

Bent u geïnteresseerd in het werk dat Ockham IPS heeft uitgevoerd? Of wilt u weten wat Ockham IPS voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact op